Bractwo Noża i Topora
Registration / Rejestracja

Registration / Rejestracja

2024 Championship Of Poland – To register use form below / Do rejestracji użyj formularza poniżej :

Here You can Write If You need a tent place (how many people?), or Your special need or anything You want to ask. We Will contact You via email. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tutaj możesz wpisać czy potrzebujesz miejsca na namiot (na ile osób chcesz rezerwować), lub możesz wskazać czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą poprzez email.
By clicking this field you accept all of our rules written here/ Klikajac pole poniżej akceptujesz wszelkie nasze zasady opisane tutaj : https://bnit.pl/index.php/statute-regulamin/