Bractwo Noża i Topora
Zasady UKAT

Zasady UKAT

If You prefer english version – jump to the rules in english here: https://ukatthrowers.com/u-k-a-t-rules/

Noże

Noże
Noże nie mogą być zaostrzone i muszą mieścić się w następujących rozmiarach:
Długość: Minimum 23cm, maksimum 40cm.
Szerokość Ostrza: Maksimum 6cm.
Waga: Minimum 170g

Toporki

Toporki (siekierki lub tomahawki)
Muszą mieścić się w następujących wymiarach:
Długość: od dolnej krawędzi trzonka do górnej krawędzi głowni topora minimum 30cm.
Długość krawędzi tnącej: mierzona jako prost linia od jej końca do końca:  12cm.

Sprzęt miotacza musi być sprawdzony i zaaprobowany przez sędziego tuż przed startem danej konkurencji.

Waga i wymiary narzędzi podanych powyżej dotyczą następujących konkurencji: long distance, silhouette, duel cup, hunter, nine targets oraz speed throw . 

Dla konkurencji coutanque prosimy odnaleźć właściwe regulacje.

Zasady Bezpieczeństwa

Zasady Bezpieczeństwa

Żadne narzędzia, inne niż noże do rzucania oraz toporki nie są dozwolone na terenie zawodów.

Noże i toporki do rzucania są narzędziami sportowymi, których nieprawidłowe używanie może generować niebezpeiczne sytuacje.

 

Dlatego też należy ze szczególną starannością przestrzegać następujących zasad:

a) Używanie ostrych noży jest surowo zabronione zarówno podczas treningu, jak i zawodów.

b) Wszystkie narzędzia sportowe muszą być zawsze rzucane do celu lub w ziemię. Celowanie w innych kierunkach, nawet dla zabawy, jest surowo zabronione.

c) O ile nie określono inaczej, noże muszą zostać wyjmowane z tarcz przez wszystkich rzucających w tym samym czasie. Ktokolwiek aktualnie wyjmuje noże/toporki z tarczy  musi upewnić się, że inni w linii rzucania nie kończą serii rzutów, a w takim przypadku będą musieli poczekać. Zbieramy wszelkie brakujące noże, o ile nie spowoduje to nadmiernego opóźnienia zawodów.

Pomoc w poszukiwaniach noży zgubionych przez innych jest obowiązkiem wszystkich zawodników.

d) Obowiązkowe jest noszenie zakrytego obuwia, kategorycznie zabronione jest noszenie sandałów lub podobnych butów.

e) Surowo zabrania się biegania z nożami i siekierami w dłoniach.

f) Podczas rejestracji każdy zawodnik musi podpisać oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin. Ewentualnie podczas rejestracji online zawodnik akceptuje regulamin automatycznie.

Porządek i czystość

Porządek i Czystość

a) Dbałość o czystość i porządek na terenie Mistrzostw powierzone są obywatelskiemu rozsądkowi i dobrym manierom każdego z uczestników. Każdy ma obowiązek zabrać własne odpady.

b) Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do ostrożnego obchodzenia się ze sprzętem i urządzeniami znajdującymi się na terenie zawodów.

c) Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do zgłoszenia Organizatorowi wszelkich awarii sprzętu lub naruszeń niniejszego regulaminu.

Ubiór i Zachowanie

Ubiór i Zachowanie

Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania właściwego zachowania na terenie zawodów. Wszelkie akty zakłócania porządku będą skutkować usunięciem danej osoby z terenu Mistrzostw. Uszkodzenia sprzętu zapewnionego przez organizatora lub poszkodowanie innych zawodników spowodowane niedbalstwem lub nieostrożnością muszą zostać zrekompensowane poszkodowanym przez sprawcę.

Podczas pobytu na terenie zawodów zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

a) Utrzymuj właściwe zachowanie fizyczne i werbalne.

b) Należy nosić strój sportowy odpowiedni do rodzaju wykonywanej aktywności i panującej w danym miejscu atmosfery.

c) Zachowaj najwyższy szacunek dla przepisów bezpieczeństwa i dbaj o sprzęt jaki jest dostepny.

d) Jesteś odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Ciebie lub Twoich gości na terenie mistrzostw.

e) Przekaż wskazanej osobie odpowiedzialnej (organizator) narzędzia do ​​rzucania , lub inne przedmioty znalezione na terenie mistrzostw.

Oznaczenie przedmiotów osobistych za pomocą napisów, kolorów, znaków lub symboli ułatwi ich zwrot prawowitemu właścicielowi.

f) Palenie powinno być zgodne ze zdrowym rozsądkiem i nie może stwarzać sytuacji irytacji lub zagrożenia.

g) Pamiętaj, że noże i siekiery są potencjalnie bardzo niebezpiecznymi narzędziami, jeśli są używane w stanie zachwiania psychicznego lub innego  zaburzenia. Niewłaściwe zachowanie na liniach rzutowych spowoduje natychmiastowe wykluczenie z zawodów bez możliwości odwołania. Dlatego dopuszczalne jest umiarkowane spożycie alkoholu. Należy również pamiętać, że ubezpieczenie nie zrekompensuje szkody osobie poszkodowanej, jeśli okaże się, że osoba, która spowodowała wypadek, używała alkoholu lub narkotyków. Osoby naruszające ten zakaz pokryją wszystkie koszty w przypadku jakichkolwiek wypadków, zwalniając organizatora z wszelkiej odpowiedzialności.

Używanie środków zabronionych przez prawo (np środki odurzające) jest surowo zabronione zarówno na terenie zawodów, jak i na terenie obiektu, na którym odbywają się zawody.

Linie Rzutów

Linie Rzutów

Każda linia rzutów musi być wyposażona w 3 cele umieszczone i zamocowane w bezpieczny, stabilny sposób i zgodnie z przepisami. Każdy tor do rzucania musi mieć wyraźne i widoczne linie na gruncie, idealnie równoległe do celów i rozmieszczone w odległości 3 4 5 6 7 metrów. Każdy tor do rzucania musi mieć odpowiednią szerokość, aby umożliwić rzucającemu wygodne ustawienie się przed każdym celem. Tory do rzucania powinny być rozmieszczone tak daleko od siebie, jak to możliwe. Jeśli odległość między nimi jest mniejsza niż 6 metrów, rzucający będą musieli poczekać, aż osoba zajmująca sąsiedni tor zakończy serię rzutów, zanim podejdą do celów i podniosą narzędzia. Przy odległości między torami wynoszącej co najmniej 6 metrów rzucający będą mogli kontynuować odzyskiwanie swojego sprzętu bez czekania. Tory do rzucania muszą zostać zmierzone i zatwierdzone przez sędziego zawodów przed rozpoczęciem zawodów.

Tarcze

TARGETS

Tarcze muszą być zamontowane w zestawach po 3 sztuki na każdy tor rzutowy i muszą spełniać następujące parametry i wymiary:

Muszą być wykonane z drewna, które może być w postaci plastrów (zalecane i preferowane), złożone z drewnianych kostek wykonanych z belek (tzw. „end grain target”), ściany z desek (niezalecane, ale dopuszczalne, jeśli nie ma innych rozwiązań). Aby uzyskać informacje na temat układu/rozmieszczenia tarcz i wymiarów, zapoznaj się z obrazkami poniżej.

Tarcze muszą być podzielone na 5 okrągłych koncentrycznych sektorów, które odpowiadają względnym punktom i muszą być umieszczone na odpowiednich wysokościach 150-130-150 cm, mierząc od podłoża do dokładnego środka tarczy.
 
W przypadku niemożności znalezienia tarcz o średnicy 50 cm, akceptowane są tarcze o średnicy 40 cm.
 
Tarcze o średnicy 50 cm będą miały następujące kolory i punkty: Czerwony pierścień na zewnątrz 1 punkt – Biały pierścień na zewnątrz 2 punkty – Czerwony pierścień wewnątrz 3 punkty – Biały pierścień wewnątrz 4 punkty – Czarny środek (bycze oko) 5 punktów.
 
Tarcze o średnicy 40 cm będą miały następujące kolory i punkty: Czerwony pierścień na zewnątrz 2 punkty – Biały pierścień 3 punkty – Czerwony pierścień wewnątrz 4 punkty – Czarny środek (bycze oko) 5 punktów

Ktokolwiek organizuje zawody, może wybrać, które gry i ile gier chce mieć, pod warunkiem, że zasady zostaną opublikowane, aby wszyscy mogli je zobaczyć na długo przed rozpoczęciem zawodów.

WSZYSTKIE MISTRZOSTWA : LOKALNE, KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE, W KTÓRYCH UŻYWA SIĘ LOGO U.K.A.T., BĘDĄ WYŁĄCZNIE STOSOWAĆ WYMIENIONE WYŻEJ ZASADY.

ZASADY POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI

Konkurencja - WALK-BACK

Zasady WALK-BACK

Walk-back jest dyscypliną, w której zdobywa się tytuł Mistrza Narodowego/Międzynarodowego/Światowego w rzucaniu nożami i toporami w oficjalnie ustanowionych konkurencjach na odpowiednim poziomie.

Zasady są takie same dla topora, noża a także dla konurencji bez obrotu.

Używane są 3 identyczne narzędzia, uprzednio sprawdzone i zatwierdzone przez sędziego zawodów.

Rzuca się z odległości 3-4-5-6-7 metrów.

Rzucane noże i topory muszą wykonać przynajmniej pół obrotu, zanim trafią w cel. (oczywiście z wyjątkiem rzutu bez obrotu)

Zaczyna się od linii 3 metrów i rzuca się z lewej do prawej. Pod koniec każdej serii 3 rzutów punkty za każdy indywidualny rzut zostaną przyznane przez osobę asystującą miotaczowi, ogólnie nazywaną „zliczajacym”.

Następnie rzucający może odzyskać swoje narzędzia i przejść do następnego dystansu.

Zadanie to będzie powtarzane na dowolnym dystansie aż do 7 metrów i jest określane jako „spacer”. Każdy spacer będzie zatem składał się łącznie z 15 rzutów (3 na każdy z 5 dystansów).

Po zakończeniu spaceru rzucający wraca do linii 3 metrów i powtarza to samo zadanie, aż do wykonania 4 spacerów(rund).

Pełny spacer składa się z 4 małych spacerów, co daje łącznie 60 rzutów.

WYNIK
Za każdy indywidualny rzut, wynik będzie przypisany do sektora na tarczy, w którym utkwił nóż lub topór uczestnika.
Zaczynając od 5 punktów za środek i skalując odpowiednio do 1 punktu za najbardziej zewnętrzny sektor celu.

W przypadku, gdy narzędzie utkwi na linii między 2 punktami, przyznawany jest wyższy wynik. Aby wynik był ważny, nóż lub topór musi w nim tkwić.  Widoczna część stykająca się z powierzchnią celu określi, jaki punkt uzyskałeś.

Jeśli twój nóż lub topór odpadnie/odbije się lub zostanie wbity poza obszarem punktowanym, przyznawane jest zero punktów.

Rzucający musi mieć obie stopy za linią odległości, z której rzuca. Jeśli dotknie linii stopą lub ją przekroczy (dotykając ziemi swoją stopą przed linią  w kierunku tarczy) zanim narzędzie trafi w cel, rzut jest nieważny i  zostanie przyznane zero punktów.

Zawodnik może cofnąć się od aktualnej linii rzutu, ale musi pozostać co najmniej 1 stopę (30,48 centymetra) wewnątrz sektora pomiędzy linią odległości, z której rzuca, a linią kolejną.

Jeśli Twoja przednia stopa dotknie linii następnego sektora, rzut jest nieważny i przyznawane jest zero punktów. Twoja prowadząca stopa nie może dotknąć następnej odległości.

Maksymalny wynik, jaki można uzyskać, to 75 punktów za jedną rundę, a zatem łącznie pełny spacer (4 rundy) to 300 punktów. W przypadku braku porozumienia między miotaczem a zliczającym w sprawie zapisywania wyników, zostanie poproszony o interwencję sędziego, którego decyzja będzie ostateczna i nieodwołalna.

Sędzią głównym na Mistrzostwach jest organizator Mistrzostw lub osoba przez niego wskazana.

Konkurencja Long Distance


Zasady Long Distance

Long Distance to inaczej – Długi Dystans.

Pole tej konkurencji składa się z następujących po sobie sektorów(stref), każdy o długości trzech metrów. Tarcza musi być wykonana z drewna i mieć średnicę 1 metra. Wzdłuż pola tej konkurencji należy dokładnie umieścić sznurek metryczny. Punkt zerowy musi pokrywać się z powierzchnią początku tarczy.

Start umieszcza się na 7 metrach dla noży obrotowych i toporów, a w przypadku konkurencji no spin rozpoczyna się na 5 metrach. Rzucający rozpoczyna tę konkurencję z pierwszego sektora (strefy) i ma trzy próby wbicia swojego narzędzia w tarczę. Każdy punkt tarczy jest ważny i ma taką samą wartość.

 

Jeśli nie uda mu się wykonać wszystkich trzech prób, jego udział w tek konkurencji się kończy. Jeśli natomiast uda mu się wbić jedno z trzech narzędzi, przechodzi do następnego sektora i tak dalej, aż nie uda mu się wykonać wszystkich trzech prób.

Sędzia musi, używając znacznika odnotować dokładną odległość między czubkiem stopy a tarczą w przypadku każdego ważnego rzutu. Robi to przystawiając znacznik do metrówki. Oczywiście, zwycięzcą konkursu jest ten, kto wykona najdłuższy rzut.